وارد کننده شیرالات الیاژی فلنجدار -لب جوش


مدلی از شیرآلات صنعتی امروزه وجود دارد که برای شرایط حساس و خاص مورد استفاده قرار

می‌گیرد. اساسا این محصولات از ترکیب چند فلز با همدیگر تشکیل می‌شوند که قدرت و

استحکام آن را بیشتر می‌کند. به این دسته از محصولات شیرآلات صنعتی آلیاژ خاص گفته

می‌شود.

شیرهای فلنج مستقیم و آسان نصب می شوند. اتصالات شیر فلنج بسیار محکم هستند. یک واشر بین فلنج ها قرار داده می شود تا به استحکام اتصالات کمک کند. در صورت نصب صحیح، اتصالات فلنج یک مهر و موم محکم مایع ایجاد می کند.رتبه بندی شیرهای فلنج بر اساس سیستم ارزیابی فشار ANSI است. ANSI (مؤسسه استاندارد ملی آمریکا) ارگانی است که معیارهای اندازه گیری را در ایالات متحده تعیین می کند. ANSI همچنین به همراه ASME (انجمن مهندسان مکانیک آمریکا) برای شناسایی و ارتباط استانداردهای ایمن برای انواع اقدامات مکانیکی همکاری می کند.شیرهای فلنج مستقیم و آسان نصب می شوند. اتصالات شیر فلنج بسیار محکم هستند. یک واشر بین فلنج ها قرار داده می شود تا به استحکام اتصالات کمک کند. در صورت نصب صحیح، اتصالات فلنج یک مهر و موم محکم مایع ایجاد می کند.رتبه بندی شیرهای فلنج بر اساس سیستم ارزیابی فشار ANSI است. ANSI (مؤسسه استاندارد ملی آمریکا) ارگانی است که معیارهای اندازه گیری را در ایالات متحده تعیین می کند. ANSI همچنین به همراه ASME (انجمن مهندسان مکانیک آمریکا) برای شناسایی و ارتباط استانداردهای ایمن برای انواع اقدامات مکانیکی همکاری می کند.