فروشنده شیر پروانه ای بین فلنجی کروم – استیل


شیرآلات ویفری که جنس دیسک یا زبانه آن از کروم یا استیل است. قیمت شیر پروانه ای

دیسک کروم. شیر های ویفری از جنس UPVC. شیرهایی هستند که تقریبا تخت هستند و

یک اهرم در بالا دارند جهت دو حالت قطع و وصل جریان. شیر های ویفری که بدنه آن از

جنس چدن و دارای دیسک فلزی میباشد. شیر های ویفری که بوسیله دستگیره بلندی شبیه به

اهرم باز و بسته میشوند. شیرآلات یا ولو ویفری چدنی موتوری . شیرآلات ویفری یا پروانه ای

که با فلنج به خط لوله بسته میشوند.

شیرپروانه ای چدن دیسک کروم 150PNشیرپروانه ای چدن دیسک کروم 10PNشیرپروانه ای چدن دیسک کروم 16PNشیرپروانه ای چدن دیسک کروم برند SUNشیرپروانه ای چدن دیسک کروم برند ECONشیرپروانه ای چدن دیسک کروم برند NIPCOشیرپروانه ای چدن دیسک کروم برند DERAGONشیرپروانه ای چدن دیسک کروم برند STARشیرپروانه ای چدن دیسک کروم برند VSMشیرپروانه ای چدن دیسک کروم برند KEYSTONE