شیر پروانه ای صنایع غذایی


شیر پروانه ای صنایع غذایی B&G

شیر پروانه ای صنایع غذایی ALFA LAVAL

ساختار شیر پروانه ای صنایع غذاییساختار شیر پروانه ای صنایع غذایی از یک بدنه استیل شاده تشکیل شده است

همچنین یک صفحه گرد نیز در وسط آن است

یک میله عمود بر این صفحه وجود دارد که توسط آن به بخش تنظیم ظیر متصل میشود

3 نوع دستی و پنوماتیک و اتوماتیک برای تنظیم شیر پروانه ای صنایع غذایی تعبیه شده است

شیرهای پروانه ای ها اغلب در اندازه‌های 1 اینچ الی 24 اینچ تولید میشوند

تنظیم فشار و قطع و وصل کردن مایعات در مسیر لوله ها و مخازن توسط این شیرها صورت میگیرد