شیر پروانه ای دیسک استیل PN16 گیربکسی


شیر پروانه ای دیسک استیل PN16 گیربکسی برند NIPCO

شیر پروانه ای دیسک استیل PN16 گیربکسی برند ECON

شیر پروانه ای دیسک استیل PN16 گیربکسی برند EBRO

شیر پروانه ای دیسک استیل PN16 گیربکسی برند KITZ

شیر پروانه ای دیسک استیل PN16 گیربکسی برند STAR

شیر پروانه ای دیسک استیل PN16 گیربکسی برند MIRAB

شیر پروانه ای دیسک استیل PN16 گیربکسی برند KSB

شیر پروانه ای دیسک استیل PN16 گیربکسی برند ORTON

شیر پروانه ای دیسک استیل PN16 گیربکسی برند FLUCON

شیر پروانه ای دیسک استیل PN16 گیربکسی برند HANYCO

شیر پروانه ای دیسک استیل PN16 گیربکسی برند CON VALVE

شیر پروانه ای دیسک استیل PN16 گیربکسی برند VSM

شیر پروانه ای دیسک استیل PN16 گیربکسی برند KEYSTONE

شیر پروانه ای دیسک استیل PN16 گیربکسی برند FLUID VALVE

شیر پروانه ای دیسک استیل PN16 گیربکسی برند VANEESA

شیر پروانه ای گیربکسیشیر پروانه ای با اکچویتور گیربکسی یا گیربکس دار، بواسطه کاربری آسان پر مصرف ترین عملگر روی این نوع از شیر ها می باشد و از سایز 8 اینچ تا سایز های بالا همانند سایز 88 اینچ استفاده می شود و با دو نوع گیربکس کوبل می گردد. نوع اول که دارای چرخدنده حلزونی می باشد و نیرو توسط چرخدنده حلزونی به شافت و دیسک شیر انتقال داده می شود و به راحتی با چرخش 90 درجه ای، سیال عبور داده می شود. در نوع دوم عملگر گیربکس پیچی با فلکه کوبل می شود، گیربکس با یک عدد پیچ مارپیچ و یک عدد چرخدنده، انتقال نیرو را به دیسک انجام می دهد، و چرخش به راحتی صورت می گیرد.