شیر پروانه ای تمام استیل کلاس 150 اروپایی


مزایای شیر ویفری تمام استیل :

افت فشار اندکی را موجب میشود.

آببندی از هر دو سمت پروانه به خوبی انجام می گیرد.

لاستیک آببندی داخل بدنه به آسانی قابل استفاده می باشد .

امکان نصب شیر در تمامی حالت ها (عمودی افقی مایل ) وجود دارد.

به منظور قطع و وصل و همچنین کنترل جریان سیال مناسب است.

ضخامت کم شیر که مطابق با استاندارد ISO 5752 سری ۲۰ میباشد شیرهایی با وزن کم

و ابعاد و ابعاد کوچک بوجود آورده که مشکلات نصب انبار داری و حمل و نقل را به حداقل

می رساند.

مقطع U شکل لاستیک آببندی داخل بدنه شیر نیاز به واشر آببندی بین شیر و فلنج های

مقابل را مرتفع می کند و موجب عایق نمودن سیال از بدنه شیر میگردد.

شیر پروانه ای تمام استیل کلاس 150 اروپاییشیر پروانه ای تمام استیل کلاس 300 اروپایی