شیر پروانه ای بین فلنچیی صنایع غذایی


شیر پروانه ای بین فلنچیی صنایع غذایی ALFA LAVAL

شیر پروانه ای بین فلنچیی صنایع غذایی B&G

ساختار شیر پروانه ای صنایع غذاییساختار شیر پروانه ای صنایع غذایی از یک بدنه استیل شاده تشکیل شده است

همچنین یک صفحه گرد نیز در وسط آن است

یک میله عمود بر این صفحه وجود دارد که توسط آن به بخش تنظیم ظیر متصل میشود

3 نوع دستی و پنوماتیک و اتوماتیک برای تنظیم شیر پروانه ای صنایع غذایی تعبیه شده است

شیرهای پروانه ای ها اغلب در اندازه‌های 1 اینچ الی 24 اینچ تولید میشوند

تنظیم فشار و قطع و وصل کردن مایعات در مسیر لوله ها و مخازن توسط این شیرها صورت میگیرد