شیر پروانه ای استیل ویفری


شیر پروانه ای استیل ویفری 150PN

شیر پروانه ای استیل ویفری 16PN

شیر پروانه ای استیل ویفری برند NIPCO

شیر پروانه ای استیل ویفری برند ECON

شیر پروانه ای استیل ویفری برند EBRO

شیر پروانه ای استیل ویفری برند KITZ

شیر پروانه ای استیل ویفری برند STAR

شیر پروانه ای استیل ویفری برند MIRAB

شیر پروانه ای استیل ویفری برند KSB

شیر پروانه ای استیل ویفری برند ORTON

شیر پروانه ای استیل ویفری برند FLUCON

شیر پروانه ای استیل ویفری برند HANYCO

شیر پروانه ای استیل ویفری برند CON VALVE

شیر پروانه ای استیل ویفری برند VSM

شیر پروانه ای استیل ویفری برند KEYSTONE

شیر پروانه ای استیل ویفری برند FLUID VALVE

شیر پروانه ای استیل ویفری برند VANEESA

شیر پروانه ای چدنی دارای بدنه دایره ای شکل که از چدن ساخته می شود، و یک دیسک دایره که از چدن داکتیل با روکش استیل و یا استیل 316 و 304 و یک میل شفت که از بالا به دسته و از پایین به انتهای دسته متصل می شود تشکیل شده است.ساختار بدنه شیر پروانه ای ویفری متفاوت می باشد. یک نوع آن از یک طراحی معمولی و ساده استفاده شده، که از نوع ویفری می باشد که بین دو فلنج قرار می گیرد. نوع دیگر ، طرح ویفری سوراخ دار است، که بین دو فلنج قرار گرفته و به وسیله پیچ و مهره هایی به دو فلنج بسته می شوند. و در جای خود نگه داشته ثابت می شوند.شیر پروانه با فلنج های جوشی و رزوه ای با انتهای قنداق دار هم موجود می باشند اما اغلب استفاده نمی شوند. و یا در جاهای خاصی به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند.شیر پروانه ای ویفری بر اساس سایز لوله ساخته می شود و مجرای عبوری سیال با قطر داخل لوله یکسان می باشد. وقتی دیسک در امتداد خط لوله قرار بگیرد دریچه شیر کاملا باز می باشد، و وقتی در حالت عمود بر جهت خط لوله قرار گیرد کاملا بسته می باشد.