شیر پروانه ای استیل


شیر پروانه ای استیل برند NIPCO

شیر پروانه ای استیل برند ECON

شیر پروانه ای استیل برند EBRO

شیر پروانه ای استیل برند KITZ

شیر پروانه ای استیل برند STAR

شیر پروانه ای استیل برند MIRAB

شیر پروانه ای استیل برند KSB

شیر پروانه ای استیل برند ORTON

شیر پروانه ای استیل برند FLUCON

شیر پروانه ای استیل برند HANYCO

شیر پروانه ای استیل برند CON VALVE

شیر پروانه ای استیل برند VSM

شیر پروانه ای استیل برند KEYSTONE

شیر پروانه ای استیل برند FLUID VALVE

شیر پروانه ای استیل برند VANEESA

شیرهای پروانه ای در تمامی سایز ها هم به صورت دستی و هم خودکار (در اصطلاح شیر برقی یا موتورایز ولو هم گفته می شود) موجود می باشند، اما در طراحی انواع آن با عملگر دستی و در سایزهای بالاتر از 8 اینچ به دلیل حالت نصب و ابعاد بزرگتر شیر پروانه ای، از یک گیربکس مکانیکی در بین عملگر دستی (فلکه شیر) و دیسک یا مجرابند آن استفاده می شود. طرز کار گیربکس مکانیکی به این صورت است که از طریق شافت متصل به دیسک، نیروی وارد شده از طرف فلکه را به دیسک انتقال داده و باعث سرعت در باز و بسته شدن دیسک می شود. از آنجایی که طراحی دیسک به گونه ای است که دقیقا در مرکز شیر قرار دارد، برای باز یا بسته شدن به گشتاور کمتری نیاز دارد. به این معنی که تنها با چرخاندن فلکه به مقدار 90 درجه، دیسک از حالت بسته به حالت باز و بالعکس تغییر شکل می دهد.