شیر پروانه ای آلومینیوم برنز ویفری اروپایی


شیر پروانه ای آلومینیوم برنز ویفری اروپایی 150PN

شیر پروانه ای آلومینیوم برنز ویفری اروپایی 16PN

شیر پروانه ای آلومینیوم برنز ویفری برند KINISTON اروپایی

شیر پروانه ای آلومینیوم برنز ویفری برند ACE اروپایی

شیر پروانه ای آلومینیوم برنز ویفری برند ORTON اروپایی

شیر پروانه ای آلومینیوم برنز ویفری برند VANEESA اروپایی

مزایامانند تمامی تجهیزات صنعتی، شیرهای پروانه ای نیز مزایا و معایبی دارند که با آگاهی از آنها باید شیر مناسب را برای فرآیند انتخاب کرد.طراحی ساده و تعمیر و نگهداری آسان

هزینه نصب کمتر و قیمت مقرون به صرفه در مقایسه با سایر شیرها

رسوب جزئی سیال در اجزای داخلی شیر

آب بندی و عملکرد خوب در فشارهای پایین

باز و بسته شدن آسان

دیسک سبک در مقایسه با شیرهای توپیمعایبتماس دائمی دیسک با سیال حتی در موقعیت کاملا باز

آب بندی ضعیف

امکان کاواک زایی سیال