شیرپروانه فلز به فلز ویفری


شیرپروانه فلز به فلز ویفری برند VANEESA

شیرپروانه فلز به فلز ویفری برند KITZ

شیرپروانه فلز به فلز ویفری برند KEYSTONE

شیر مناسب جهت نصب بروی فلنج های منطبق بر استاندارد فلنج ASME B16.5 می باشد و یاتاقان بندی آن به صورت خارج از مرکز بوده که موجب آب بندی بهتر و سهولت در باز و بسته نمودن شیر به علت نیاز به گشتاور کمتر میگردد. با چرخش 90 درجه دیسک در جهت عقربه های ساعت شیر باز و بسته می گردد. بر اساس نوع لاستیک انتخابی (پوشش آببندی) گستره دمایی و خواص مقاومتی مناسب و گوناگونی قابل دستیابی است. همچنین اماکن تعویض آب بند شیر در حالت بسته برای این نوع شیر وجود دارد.