شیرپروانه ای 316 ویفری کلاس 150-300اروپایی


عملکرد شیر پروانه ویفری حفظ مهر و موم برای محافظت در برابر دیفرانسیل فشار دو جهته در

جریان سیال است. به عبارت دیگر، نسخه ویفری شیر های پروانه برای نگه داشتن یک مهر و

موم محکم، محافظت در برابر دیفرانسیل فشار دو جهته به منظور جلوگیری از هرگونه برگشت

جریان در سیستم هایی که برای جریان یک جهته تولید شده اند، طراحی شده است.

عملکرد اصلی شیر پروانه ای ویفری کلاس ۱۵۰، قطع و وصل سریع جریان ، به منظور جلوگیری از اختلاف فشار دو طرفه در جریان سیال می باشد، و از هرگونه برگشت جریان در سیستم های ساخته شده برای جریان یک طرفه جلوگیری می کند. این کار با استفاده از یک دیسک محکم نصب شده، مانند یک حلقه O، واشر، ماشینکاری دقیق، همراه با یک سوپاپ صاف در قسمت های پایین دست و بالادست شیر ​​انجام می شود.شیر پروانه ای ویفری کلاس ۱۵۰ برای استفاده در سیستم های لوله کشی فلنجی طراحی شده و با استفاده از دو فلنج و یک سری پیچ و مهره در جای خود قرار گرفته است. یک شیر پروانه ای ویفری باید فلنج های دو طرف آن را به یکدیگر متصل کند تا شیرآلات صنعتی را در جای خود نگه دارد. در نتیجه، قبل از نصب یا برداشتن این شیرآلات، باید کل قسمت قابل تعمیر سیستم پایپینگ را قطع و تخلیه کرد.