شیرپروانه ای 316 لاگ تایپ گلاس 150-300 اروپایی


شیرهای پروانه ای لاگ کاملاً شبیه یک شیر توپی واقعی است. این شیرها اجازه می دهند تا

زمانی که سیستم هنوز کار نمی کند، هر یک از قطعات مجاور لوله برداشته شود. در شیر پروانه

ای لاگ،نوع گیربکس شبیه شیرهای ویفری است با این تفاوت که سوراخ ها رزوه شده اند و

دریچه با پیچاندن شیر از هر دو انتها محکم می شود. شیرهای پروانه ای لاگرا می توان در

انتهای خط نیز پیچ و مهره کرد تا به عنوان شیر انتهایی استفاده شود.

شیرهای پروانه ای لاگ دارای سوراخ های رزوه ای (معمولاً از جنس استنلس استیل) در سوراخ پیچ های شیر هستند. درج ها در هر دو انتها رزوه شده اند. و این اجازه را می دهد که شیر پروانه ای لاگ با استفاده از دو مجموعه پیچ و مهره برای هر سوراخ در سیستم نصب شود. شیر بین دو فلنج با استفاده از یک مجموعه پیچ و مهره جداگانه برای هر طرف فلنج نصب می شود. این تنظیم اجازه می دهد هر دو طرف سیستم لوله کشی بدون ایجاد مزاحمت برای طرف دیگر قطع شود.