شیرپروانه ای چدن داخل برنز ویفری


شیرپروانه ای چدن داخل برنز ویفری اروپایی 150PN

شیرپروانه ای چدن داخل برنز ویفری اروپایی 16PN

شیرپروانه ای چدن داخل برنز ویفری برند KINISTON اروپایی

شیرپروانه ای چدن داخل برنز ویفری برند ACE اروپایی

شیرپروانه ای چدن داخل برنز ویفری برند ORTON اروپایی

شیرپروانه ای چدن داخل برنز ویفری برند VANEESA اروپایی

مزایای شیر پروانه ای :1 – کم بودن وزن و اندازه (سبک وزن بودن).2 – عدم لزوم به تکیه گاه اضافی.3 – سوار کردن فوری و افت فشار کم.4 – استفاده از محرک (ساده و آسان).5 – استفاده از شیر برای بستن و باز کردن و کنترل کردن سیال.معایب شیر پروانه ای:احتیاج به گشتاور بالا برای کنترل حرکت دیسک قابل هدایت نیست و تحت تاثیر تلاطم جریان است مستعد ابتلا به کاویتاسیون در جریان های پایین تر یکی ازمعایب شیر پروانه ای این است که قسمتی از دیسک همیشه در معرض جریان است حتی در حالت کاملا باز, بنابراین استفاده از شیر پروانه ای همیشه منجر به تغییر فشار می شود.