شیرپروانه ای ویفری کروم اروپایی


شیرهای پروانه ای دارای ابعاد مصرفی بالایی میباشند که بیشترین آنها در مصارف آبرسانی و

کنترل دبی آبها میباشد . یکی دیگر از شیرهای پروانه ای شیرهایی با بدنه چدنی و سیت کروم

میباشند گه مصارفی مانند کشاورزی و آبرسانی را در بر میگیرند. شیرهای پروانه ای با سیت

کروم دارای بدنه ای چدنی از جنس چدن خاکستری یا داکتیل میباشند که با متریالهای

GG25/GGG40 به اختصار شناخته میشوند.

این شیرها دارای لاینری (محل عبور جریان) از جنس EPDM ویا NBR میباشند که درجه

حرارتی بین ۶۰ الی ۱۰۰ درجه را در مدت زمان معینی تحمل میکنند .اجزای داخلی این شیرها

نیز به جهت طول عمر مفید این ولوها معمولا از جنس استیل با درجه خلوص پایین میباشند

.این ولوها در سایزهای مشروحه زیر در انواع عملگر دستی و گیربکسی و در صورت نیاز به

صورت عملگرهای بادی و برقی موجود و قابل ارائه میباشد.

شیر پروانه ای ویفری سیت کروم سایز ۲ اینچ

شیر پروانه ای ویفری سیت کروم سایز ۲۱/۲ اینچ

شیر پروانه ای ویفری سیت کروم سایز ۳ اینچ

شیر پروانه ای ویفری سیت کروم سایز ۴ اینچ

شیر پروانه ای ویفری سیت کروم سایز ۵ اینچ

شیر پروانه ای ویفری سیت کروم سایز ۶ اینچ

شیر پروانه ای ویفری سیت کروم سایز ۸ اینچ

شیر پروانه ای ویفری سیت کروم سایز ۱۰ اینچ

شیر پروانه ای ویفری سیت کروم سایز ۱۲ اینچ

شیر پروانه ای ویفری سیت کروم سایز ۱۴ اینچ

شیر پروانه ای ویفری سیت کروم سایز ۱۶ اینچ

شیر پروانه ای ویفری سیت کروم سایز ۱۸ اینچ

شیر پروانه ای ویفری سیت کروم سایز ۲۰ اینچ

شیر پروانه ای ویفری سیت کروم سایز ۲۴ اینچ