شیرپروانه ای ویفری دیسک CF8M


شیرپروانه ای ویفری دیسک CF8M برند EBRO

شیرپروانه ای ویفری دیسک CF8M برند KITZ

شیرپروانه ای ویفری دیسک CF8M برند STAR

شیرپروانه ای ویفری دیسک CF8M برند MIRAB

شیرپروانه ای ویفری دیسک CF8M برند KSB

شیرپروانه ای ویفری دیسک CF8M برند ORTON

شیرپروانه ای ویفری دیسک CF8M برند FLUCON

شیرپروانه ای ویفری دیسک CF8M برند HANYCO

شیرپروانه ای ویفری دیسک CF8M برند CON VALVE

شیرپروانه ای ویفری دیسک CF8M برند VSM

شیرپروانه ای ویفری دیسک CF8M برند KEYSTONE

شیرپروانه ای ویفری دیسک CF8M برند FLUID VALVE

شیرپروانه ای ویفری دیسک CF8M برند VANEESA

شیرپروانه ای ویفری دیسک CF8M برند NIPCO

شیرپروانه ای ویفری دیسک CF8M برندECON

شیرهای پروانه ای در تمامی سایز ها هم به صورت دستی و هم خودکار (در اصطلاح شیر برقی یا موتورایز ولو هم گفته می شود) موجود می باشند، اما در طراحی انواع آن با عملگر دستی و در سایزهای بالاتر از 8 اینچ به دلیل حالت نصب و ابعاد بزرگتر شیر پروانه ای، از یک گیربکس مکانیکی در بین عملگر دستی (فلکه شیر) و دیسک یا مجرابند آن استفاده می شود. طرز کار گیربکس مکانیکی به این صورت است که از طریق شافت متصل به دیسک، نیروی وارد شده از طرف فلکه را به دیسک انتقال داده و باعث سرعت در باز و بسته شدن دیسک می شود. از آنجایی که طراحی دیسک به گونه ای است که دقیقا در مرکز شیر قرار دارد، برای باز یا بسته شدن به گشتاور کمتری نیاز دارد. به این معنی که تنها با چرخاندن فلکه به مقدار 90 درجه، دیسک از حالت بسته به حالت باز و بالعکس تغییر شکل می دهد.