شیرپروانه ای سیت استیل 316ویفری اهرمی


شیرپروانه ای سیت استیل 316ویفری اهرمی NIPCO

شیرپروانه ای سیت استیل 316ویفری اهرمی ECON

شیرپروانه ای سیت استیل 316ویفری اهرمی EBRO

شیرپروانه ای سیت استیل 316ویفری اهرمی KITZ

شیرپروانه ای سیت استیل 316ویفری اهرمی STAR

شیرپروانه ای سیت استیل 316ویفری اهرمی MIRAB

شیرپروانه ای سیت استیل 316ویفری اهرمی KSB

شیرپروانه ای سیت استیل 316ویفری اهرمی ORTON

شیرپروانه ای سیت استیل 316ویفری اهرمی FLUCON

شیرپروانه ای سیت استیل 316ویفری اهرمی HANYCO

شیرپروانه ای سیت استیل 316ویفری اهرمی CON VALVE

شیرپروانه ای سیت استیل 316ویفری اهرمی VSM

شیرپروانه ای سیت استیل 316ویفری اهرمی KEYSTONE

شیرپروانه ای سیت استیل 316ویفری اهرمی FLUID VALVE

شیرپروانه ای سیت استیل 316ویفری اهرمی VANEESA

شیر پروانه ای دستی یا اهرمینوع دستی یا اهرمی که به آن شیر کلاجی هم گفته می شود، ساده ترین نوع عملگر نصب شده روی این نوع از ولو ها می باشد که دارای یک دسته ساده و یک دسته متحرک می باشد. با فشار دادن اهرم متحرک پایین به سمت اهرم ثابت بالا می توان شافت متصل به دیسک را به راحتی 90 درجه چرخاند و سیال را عبور داد، برای بسته شدن به همین روش و در جهت عکس عمل می شود. شیر های پروانه ای دستی یا اهرمی اغلب تا سایز 8 اینچ نصب می شوند و اگر برای سایز های بالاتر استفاده شوند، چرخاندن دیسک با دست دشوار می باشد و پیشنهاد می شود که در سایز های بالا از عملگر های گیربکسی استفاده گردد. اهرم های شیر پروانه ای در جنس های پلیمری و فلزی تولید می گردد.