شیرپروانه ای دیسک استیل PN 16 ویفری


شیرپروانه ای دیسک استیل PN 16 ویفری برند NIPCO

شیرپروانه ای دیسک استیل PN 16 ویفری برند ECON

شیرپروانه ای دیسک استیل PN 16 ویفری برند EBRO

شیرپروانه ای دیسک استیل PN 16 ویفری برند KITZ

شیرپروانه ای دیسک استیل PN 16 ویفری برند STAR

شیرپروانه ای دیسک استیل PN 16 ویفری برند MIRAB

شیرپروانه ای دیسک استیل PN 16 ویفری برند KSB

شیرپروانه ای دیسک استیل PN 16 ویفری برند ORTON

شیرپروانه ای دیسک استیل PN 16 ویفری برند FLUCON

شیرپروانه ای دیسک استیل PN 16 ویفری برند HANYCO

شیرپروانه ای دیسک استیل PN 16 ویفری برند CON VALVE

شیرپروانه ای دیسک استیل PN 16 ویفری برند VSM

شیرپروانه ای دیسک استیل PN 16 ویفری برند KEYSTONE

شیرپروانه ای دیسک استیل PN 16 ویفری برند FLUID VALVE

شیرپروانه ای دیسک استیل PN 16 ویفری برند VANEESA

شیر پروانه ای (Butterfly Valves) از 4 جزء اصلی تشکیل شده است: بدنه (Body)، دیسک (Disk)، اِستم (Stem) و سیت (Seat).بدنه (Body): دریچه های پروانه به طور کلی بدنه هایی دارند که بین دو فلنج لوله قرار می گیرند. متداول ترین طراحی بدنه، لاگی و ویفری است. بدنه لاگی دارای لبه هایی بیرون زده می باشد که این امکان را فراهم می آورد حفره های پیچ، با فلنج های لوله ها جفت شوند.بدنه ویفری لبه های بیرون زده ندارد. شیر ویفری بین فلنج های لوله قرار گرفته و پیچ های فلنج، بدنه را در برمی گیرند. هر نوع بدنه مزایا و امتیازاتی دارد که برخی از آنها عبارتند از:نوع ویفری از نوع لاگی ارزانتر است.نوع ویفری وزن سیستم لوله کشی را مستقیماً از طریق بدنه دریچه منتقل نمی کند.بدنه لاگی امکان استفاده از بن بست یا حذف لوله های پایین دست را فراهم می کند.دیسک (Disk): عضو بسته شدن جریان یک شیر پروانه ای، دیسک است. بسیاری از تغییرات در طراحی دیسک نسبت به جهت یابی دیسک و استم در تلاش برای بهبود جریان، آب بندی و یا گشتاور تکامل یافته است. دیسک معادل پلاگ در دریچه پلاگ، گیت یا دروازه در دریچه گیت یا دروازه ای و یا بال یا توپ در دریچه بال یا توپی است. چرخاندن دیسک به یک چهارم یا 90 درجه، شیر پروانه ای را باز و بسته می کند.استم (Stem): استمِ شیر پروانه ای ممکن است یک شافت یا محورِ یک تکه و یا دارای یک طراحی دو تکه (استم دو بخشی) باشد. استم در بیشتر طراحی های سیت انعطاف پذیر در برابر واسطه هایی محافظت می شود، بنابراین امکان انتخاب مواد کارآمد را با توجه به هزینه و خصوصیات مکانیکی فراهم می کند. در طراحی های با کارایی بالا، استم ها با واسطه در تماس بوده بنابراین باید سازگار باشند. به علاوه استم نیروی لازم برای قرار دادن و جدا کردن دیسک از سیت را فراهم می کند.سیت (Seat): سیتِ یک دریچه پروانه ای با سیت انعطاف پذیر، از تداخل بین لبه دیسک و سیت استفاده می کند تا دریچه را مسدود کند. مواد سیت می تواند از الاستومرها یا پلیمرهای بسیار متفاوت ساخته شود. سیت ممکن است به بدنه وصل شده و یا به آن فشرده شده یا قفل شده باشد.