شیرپروانه ای تمام استیل صنایع غذایی


شیرپروانه ای تمام استیل صنایع غذایی ALFA LAVAL

شیرپروانه ای تمام استیل صنایع غذایی B&G

چرا شیر پروانه ای صنایع غذایی در بین شیرهای استیل است؟سبک بودن شیرهای پروانه ای استیل

مستقل بودن شیرهای پروانه ای در نصب و کاربرد

اتصالات آسان با تلرانسهای دقیق مطابق با لوله استیل استنلس ها

نصب آسان شیر پروانه ای صنایع غذایی دلیل دیگری بر استفاده از این محصول است

کنترل فشار جریان سیالات و قطع و وصل کردن جریان نیز توسط این شیرها ستودنی است

شیرآلات ابزار دقیق هر کدام ویژگی خودشان را دارند و شیرهای پروانه ای نیز از دسته شیرهای پر مخاطبی هستند که توصیه مهندسین و متخصصین به استفاده از آن بالا میباشد