تولید شیر خودکار ویفری فولادی


تولید شیر خودکار ویفری فولادی 10PN

تولید شیر خودکار ویفری فولادی 16PN

تولید شیر خودکار ویفری فولادی 150PN

شیر خودکار چیست و اصول نصب آن بر روی انواع پمپ چگونه استشیر خودکار یا همان شیر یکطرفه،شیری که امکان حرکت سیال به یک سمت را ممکن می سازد. در حالت عادی لوله ای که از کنتور آمده دارای یک فشار معمولی است و مثلا دارای 2 بار فشار می باشد.موقعی که شما پمپ را بر سر راه لوله خود نصب میکنید فشار آب بعد از کنتور بیش از فشار آب قبل از کنتور است.زیرا پمپ های آب فشاری بیش از فشار شهر را براش شما به داخل لوله کشی پمپاژ می کنند.

حال اگر بین پمپ شما و کنتور شیر خودکاری وجود نداشته باشد تمامی آب پمپاژ شده توسط پمپ شما بدون هیچ مانعی به داخل شبکه لوله کشی باز خواهد گشت و بی دلیل پمپ روشن خواهد شد.زیرا فشار در درون پمپ و لوله کشی بیشتر از فشار آب درون کنتور است.

برای جلوگیری از این عمل میبایست در موقع نصب پمپ بین کنتور و پمپ شیر اتوماتیکی نصب شود تا در صورتی که پمپ بعد از پمپاژ اب خاموش شد شیر خودکار بسته شود و مانع از ورود مجدد آب به شبکه لوله کشی شود.