تولید شیر خودکاربین فلنچی


تولید شیر خودکاربین فلنچی 10PN

تولید شیر خودکاربین فلنچی 16PN

تولید شیر خودکاربین فلنچی 150PN

نحوه عملکرد این نوع شیر به صورتی است که در اثر نیروی سیال ، دیسک ترموپلاستیکی از روی seat بلند می شود و باعث عبور جریان می گردد.

اگر جهت جریان برعکس شود ، سیال دیسک را به seat بر می گرداند و از بازگشت سیال به جریان بالادست جلوگیری می کند.

ضخامت کم و عدم رسوبگیری باعث می شود، این شیر برای سیالات حاوی ذرات معلق مناسب گردد.ویژگی ها :قابلیت نصب عمودی و افقی

نصب آسان

مقاوم در برابر مواد شیمیایی

آببندی مطمئن