تولید شیرخودکار بین فلنچی فولاد داخل 316


تولید شیرخودکار بین فلنچی فولاد داخل 316 10PN

تولید شیرخودکار بین فلنچی فولاد داخل 316 16PN

تولید شیرخودکار بین فلنچی فولاد داخل 316 150PN

این نوع از شیرخودکار ها را معمولادرجریانهای که سرعت آن متوسط به پایین است استفاده می کنند ونکته بسیار مهم در باره ‏نصب این نوع ولوها در خطوط عمودی،اینست که در جریاناتی که جهت آن از پایین به سمت بالا،از‎ Check valve ‎هایی ‏استفاده می شود که دیسک های آن نوسانی بوده تا بر اثر نیروی جاذبه ،بسته شود‎در صنایع نفت،گاز وپتروشیمی،مواردی وجود دارد که میبایست در خطوط لوله،سیال،در مایع،به هیچ عنوان در جهت ‏عکس جریان خود برنگردد و بعبارتی،جریان باید یکطرفه باشد. برای تحقیق این شرایط،از ولو های یکطرف‎ (CHECK ‎Valve)‎استفاده می شود که وظیفه اصلی آنها،چک کردن جهت جریان در خطوط لوله است که خطوط سیال آن همیشه مایع ‏است‎.‎فشار سیال عبور از درون پایپ(لوله)باعث باز شدن ولو گردیده و هرگز برگشت سیال باعث بسته شدن ولو خواهد شد‎.در‎(Check valve)‎ها دیسکی(و یا دربعضی از مدلهای پیستون) وجود که در بالای بدنه به بدنه قلاب می شوند. در هنگامی که ‏سیال با سرعتی مشخص در خط جریان دارد،دیسک باز شده وبه سمت بالا حرکت می کند واگر چنانچه به هر دلیلی جریان ‏مسیرش را 180 درجه تغییردهد دیسک بلافاصله برگشت و مانع عبور سیال می شود و به نوعی سیستم یکطرفه بودن را ‏عملیاتی می کند‎.