تولید شیرخودکار بین فلنچی تمام استیل


تولید شیرخودکار بین فلنچی تمام استیل 10PN

تولید شیرخودکار بین فلنچی تمام استیل 16PN

تولید شیرخودکار بین فلنچی تمام استیل 150PN

شیر خودکار بین فلنجی استیل از دسته شیر های یکطرفه محسوب می ‌شود. شیر هایی که نمی‌گذارند تحت هیچ حالتی سیالی به عقب بازگردد. این شیر ها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کاربرد های بسیاری دارند. اسلوب کار در طراحی شیر خودکار بین فلنجی استیل بر پایه حرکت سیال در درون لوله ها استوار است.همراه با ساختار شیر خودکار بین فلنجی استیل می توانید شاهد استفاده از یک دیسک در بطن یک شیر کم عرض باشید. این دیسک، حول محوری قابلیت گردش دارد. مادامیکه هر گردش آن به جهت باز شدن جریان سیال، توسط فنری که در پشت دیسک قرار گرفته به حالت ابتدایی خود باز می ‌گردد. همراه با طراحی خلاقانه در ساختار این دیسک و فنر موجود در آن می توانید شاهد عملکرد خودکار در شیر خودکار بین فلنجی استیل باشید. به این ترتیب که همراه با جریان سیال در سمتی که مورد نظر سیستم است، شیر خودکار بین فلنجی استیل هیچ گونه مقاومتی نداشته و به راحتی تمام مسیر عبور سیال را باز می کند. در مقابل، این باز شدن مسیر تا زمانی ادامه دارد که جریانی از سیال در سیستم باقی مانده باشد. در صورت ضعیف شدن جریان سیال و یا توقف آن که می تواند دلیل بر عدم کارکرد پمپ ها باشد، نیرویی که قرار است وضعیت دیسک لغزان را در حالت باز قرار دهد، از میان خواهد رفت. از این رو دیسک تحت تاثیر قدرت فنر در پشت خود، حول محور خود گردش کرده و مسیر عبور سیال را می بندد. به این ترتیب همراه با کارکرد شیر خودکار بین فلنجی استیل می توانید شاهد برقراری یک سیستم خودکار به جهت یک طرف سازی عبور سیال باشید.این کارکرد ساده اما مطمئن در شیر خودکار بین فلنجی استیل باعث شده است تا این شیر برای نصب در لوله های عمودی، بویلر ها، چیلر های صنعتی و خروجی انواع پمپ ها در صنایع گوناگون مناسب باشد.