تولید شیرخودکارویفری تمام آلومینیوم برنز


تولید شیرخودکارویفری تمام آلومینیوم برنز 10PN

تولید شیرخودکارویفری تمام آلومینیوم برنز16PN

تولید شیرخودکارویفری تمام آلومینیوم برنز 150PN

شیر یکطرفه یا همان Chek Valve جهت عبور جریان سیالات و گازها را فقط از یک جهت امکانپذیر نموده و عاملی در جهت عدم بازگشت سیالات و یا گازها می باشند.این محصول بین مخزن تحت فشار پمپ آب خانگی وسط کنترل پمپ آب خانگی نصب می شود تا از بازگشت آب به صورت کوبشی به پمپ آب جلوگیری کند و به صورت یکطرفه به پمپ آب در جهت افزایش فشار آب ساختمان کمک کند . در صورتی که این اصول در نصب انواع پمپ آب خانگی رعایت نشود , موتور پمپ آب خانگی در هر حالت نیم اسب , یک اسب بشقابی , یک اسب جتی , یک و نیم اسب دو پروانه , دو اسب دو پروانه با مشکل مواجه می شود زیرا با برگشت آب به صورت کوبشی , می گوییم عمل کله قوچی به وجود آمده است و پروانه ها و سیم پیچی آب آسیب دیده است و در جهت جلوگیری از ایجاد فشار زیاد در سر راه لوله های گالوانیزه و اتصالات گالوانیزه لوله کشی ساختمان نیز قرار می گیرند . شیر خودکار را می توان به صورت افقی , عمودی و مورب نصب کرد .