تامین کننده شیر پروانه ای ویفری دیسک الومینیوم


شیر پروانه ای ویفری به دلیل ارزان بودن، راحتی نصب و افت فشار اندک یکی از پر

کاربردترین شیرهای صنعتی می باشد. شیر پروانه ای ویفری با توجه به نوع سیال و فشار

کاری و درجه حرارت جنس بدنه، جنس دیسک و جنس سیت آن مشخص می شود، که در

ادامه کاملا توضیح داده می شود.

مزایامانند تمامی تجهیزات صنعتی، شیرهای پروانه ای نیز مزایا و معایبی دارند که با آگاهی از آنها باید شیر مناسب را برای فرآیند انتخاب کرد.طراحی ساده و تعمیر و نگهداری آسان

هزینه نصب کمتر و قیمت مقرون به صرفه در مقایسه با سایر شیرها

رسوب جزئی سیال در اجزای داخلی شیر

آب بندی و عملکرد خوب در فشارهای پایین

باز و بسته شدن آسان

دیسک سبک در مقایسه با شیرهای توپیمعایبتماس دائمی دیسک با سیال حتی در موقعیت کاملا باز

آب بندی ضعیف

امکان کاواک زایی سیال