تامین کننده شیر پروانه ای تمام تفلون ویفری pn16 -pie


شیر پروانه ای سیت تفلون برای قطع و وصل و همچنین با عملگر برای کنترل سیال مورد

استفاده قرار می گیرد. از جمله کاربردهای شیر پروانه ای تفلونی برای سیال هایی مانند سیال

اسیدی و با PH بالا می باشد.

شیر پروانه ای به دلیل ارزان بودن، راحتی نصب و افت فشار اندک یکی از پر کاربردترین شیرهای صنعتی می باشد که با عملکرد بسیار آسان و ساختمان ساختاری ساده باعث قطع و وصل جریان می شود. شیر پروانه ای تفلونی در سه نوع اتصال ویفری، لاگ و فلنج دار تولید می شود. از میان این سه مدل، مدل ویفری به دلیل اینکه فضای کمتری نسبت به انواع دیگر شیر پروانه ای اشغال می کند، بیشترین استفاده را در صنعت دارد. در شیر پروانه ای تفلون با چرخش 90 درجه اهرم متصل به استم، دیسک شیر پروانه ای 90 درجه می چرخد و سیال را عبور می دهد. شیر پروانه ای تفلونی در دو مدل سیت تفلون با دیسک استیل و شیر پروانه ای سیت تفلون با دیسک تفلون تولید می گردد که با توجه به نوع سیال انتخاب می شود.