تامین کننده شیر پروانه ای بدنه چدن دیسک استیل تفلونی PIE


شیر پروانه ای به دلیل ارزان بودن، راحتی نصب و افت فشار اندک یکی از پر کاربردترین

شیرهای صنعتی می باشد که با عملکرد بسیار آسان و ساختمان ساختاری ساده باعث قطع و

وصل جریان می شود. شیر پروانه ای تفلونی در سه نوع اتصال ویفری، لاگ و فلنج دار تولید

می شود. از میان این سه مدل، مدل ویفری به دلیل اینکه فضای کمتری نسبت به انواع دیگر

شیر پروانه ای اشغال می کند، بیشترین استفاده را در صنعت دارد. در شیر پروانه ای تفلون با

چرخش 90 درجه اهرم متصل به استم، دیسک شیر پروانه ای 90 درجه می چرخد و سیال را

عبور می دهد. شیر پروانه ای تفلونی در دو مدل سیت تفلون با دیسک استیل و شیر پروانه ای

سیت تفلون با دیسک تفلون تولید می گردد که با توجه به نوع سیال انتخاب می شود.

در تولید بدنه شیر پروانه ای تفلونی، به دلیل اینکه با سیال برخوردی ندارد، از فولاد A216 WCB یا بدنه چدن GGG40 استفاده می گردد. در بعضی موارد این شیر ها به صورت پلیمری یا تمام تفلونی ساخته می شوند یعنی علاوه بر سیت و دیسک بدنه ی آن نیز از جنس تفلون می باشد. البته بسته به شرایط محیط کار و سفارش مشتری از جنس استیل نیز تولید می شود.

دیسک شیر پروانه ای تفلونیدر دیسک شیر پروانه ای تفلونی با توجه به نوع سیال از دیسک استیل یا دیسک تفلون استفاده می شود. در مواردی که سیال اسیدی PH پایینی داشته باشد از شیر پروانه ای با دیسک استیل و سیت تفلون و در اسید های با PH بالا از شیرپروانه ای با دیسک تفلون و سیت تفلون استفاده می شود. با توجه به انواع تفلونی دیسک با قرار گیری دیسک تفلونی بر روی سیت تفلونی آببندی بسیار مناسب در برابر سیالات اسیدی ایجاد می کند.