شیر کشویی – شیر سوزنی – بال ولو – شیر

مشاهده

شیر پروانه ای فلز به فلز فشار قوی یکی از

مشاهده

شیر پروانه ای فلز به فلز فشار قوی یکی از

مشاهده

شیر پروانه ای بدنه فولاد کلاس ORTON 150 شیر پروانه

مشاهده

شیر پروانه‌ای یا باترفلای ولو (Butterfly Valve) یکی از انواع

مشاهده